Golesze.90 lecie Koła 09.11.2013

 Golesze 09.11.2013

    Trwamy jeszcze w szczególnym okresie liturgicznym jakim jest czas radości w Uroczystość Wszystkich Świętych gdy czcimy Kościół Triumfujący oraz dniu zadusznym –  o zupełnie innym charakterze gdy wspominamy naszych bliskich zmarłych zwanych Kościołem oczyszczających się. My należymy do Kościoła pielgrzymującego który jest w drodze do domu Ojca.

Czytaj więcej

Ręcznio 03.11.2012

     Parafia w Ręcznie, gości dziś w murach kościoła myśliwych z Koła Łowieckiego nr 33 o nazwie „Puchacz”, aby w tej świątyni, podczas składania Najświętszej Ofiary dokonało się poświęcenie i nadanie ufundowanego przez członków Koła nowego sztandaru. Dziękujemy księdzu proboszczowi – Ojcu tej parafii, że udostępnił nam miejsce sprawowania Eucharystii. Cieszę się, że na te uroczystości przybyli zaproszeni Goście. Serdecznie także z tego miejsca pragnę przywitać rodziny członków Koła Łowieckiego. To jest dla nich także bardzo ważny dzień, gdy ojcowie, synowie, mężowie czy bracia otrzymują swój własny sztandar, sztandar, który dla nas Polaków stanowi niezwykłą wartość poświadczoną przez historię.

Czytaj więcej

Hubertus – Piotrków Tryb 13.11. 2011

       Liturgicznie przeżywamy dziś przed ostatnią – XXXIII Niedzielę Zwykłą. Już za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata a kolejna rozpocznie czas wyczekiwania na przyjście Pana – okres zwany Adwentem. Lecz dziś w tej zacnej świątyni naznaczonej posługą Ojców Bernardynów stajemy w dość szczególnym gronie. Oto poza stałą grupą miejscowych parafian jak i gości którzy upodobali sobie tę świątynię jako miejsce oddawania czci Panu Bogu, świętują w sposób wyraźny  koleżanki i koledzy w zgniłozielonych mundurach jakie mają na świąteczne i radosne spotkania przygotowane myśliwi. Już pierwsze chwilę przed rozpoczęciem sprawowanej przez Ojca Gwardiana jak i koncelebransów mszy św. dało się słyszeć stanowczo wypowiedzianą komendę – a po niej przy dźwięku sygnałów łowieckich zostały uroczyście wprowadzone sztandary niesione przez poczty sztandarowe z okręgu piotrkowskiego oraz poszczególnych Kół tegoż właśnie terenu. 

Czytaj więcej

XII Hubertus Spalski 15.10.2011

XII Hubertus Spalski 2011.

      To już po raz XII zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów na oficjalne, tym razem ogólnopolskie obchody święta myśliwych i jeźdźców pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dra Mariana Pigana, Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ dra Leszka Blocha – Łowczego Krajowego oraz Romana Jagielińskiego jako Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego a honorowym patronatem objął nas Pan Prezydent Bronisław Komorowski. Za tym kryje się bezimienny sztab ludzi którzy poświęcili swój własny czas i zdolności organizacyjne aby godnie i zgodnie z polską tradycją oraz myśliwskim zwyczajem jak najpiękniej ugościć przybyłych myśliwych, jeźdźców, sympatyków, przygodne osoby jak i nieufającym w to że myśliwy to nie człowiek ubrudzony farbą lecz GOSPODARZ terenu zwanego łowiskiem.

Czytaj więcej

Hubertus – Piotrków Trybunalski 14.11.2010

Piotrków Trybunalski. 14.11.2010.

   16. października br. w pobliskiej Spale po raz XI obchodziliśmy tak zwanego Hubertusa. Uroczystości poświęcone naszemu Patronowi są znakiem, że nadchodzi kolejny rok naszych spotkań w łowiskach. A więc minęło sporo czasu naznaczonego pracą nad urządzeniami łowieckimi, paśnikami, lizawkami, poletkami i pasami zaporowymi czy też zimowym, trudnym okresem dokarmiania zwierzyny, kiedy sama, bez pomocy człowieka była by narażona na masowe upadki. Ale ten czas sprawił także, że odeszli do krainy wiecznych łowów kolejni nasi koledzy.

Czytaj więcej

Hubertus Spalski 16.10.2010

Hubertus Spalski 16.10.2010.

     Minął rok od naszego spotkania w tym miejscu. Spotkania rozpoczynającego kolejny sezon łowiecki a wiec i naszą przygodę w kniei. Normalnym jest postawienie sobie pytania, co on przyniesie, jaki to będzie czas łowów a potem kolejnej zimy – ostatnio mniej łaskawszej dla zwierzyny i dopingującej myśliwych do wydatnej pomocy, aby zwierz mógł przeżyć szczególnie trudny okres, gdy gruba warstwa śniegu a często i lód nie pozwalają się dokopać zwierzynie do leśnego runa i zawartego w nim pożywienia. Na pytania, co przyniesie – znajdziemy odpowiedź dopiero po czasie.

Czytaj więcej

Opoczno 10.10.2010

Opoczno 10.10.2010. – 60 lecie K.Ł. „KUROPATWA.”

      W dzisiejszą niedzielę, 10 października, w całej Polsce obchodzimy X już Dzień Papieski, którego hasłem są słowa: Jan Paweł II – odwaga świętości. Podpisany przez Papieża Benedykta XVI dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego Jana Pawła II pozwala żywić nadzieję na jego rychłe wyniesienie na ołtarze. Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się więc, w duchowe przygotowanie naszego narodu do oczekiwanej beatyfikacji Jana Pawła II. Kiedy z pamięci przywołujemy wydarzenia z 16 października 1978 roku, gdy Polska była w zupełnie innej rzeczywistości, gdy tłamszono wszelkie prawa swobody i wolności sumienia a z Watykanu dotarły przekazywane przez stację Wolna Europa wiadomości o wyborze polskiego Kardynała na Stolicę Piotrową – pierwszego w historii Kościoła – wydawało się to tak szczęśliwe, że trudno było uwierzyć. Dziś z perspektywy wielu lat patrzymy na to zdarzenie zupełnie inaczej. Dał nam Bóg opatrznościowego człowieka, aby ukazał prawdy, którymi człowiek winien się kierować w życiu, aby nie zatracić szansy zbawienia, do czego przecież jest powołany. Był z nami w trudnym czasie transformacji i przemian ustrojowych, w czasie, który zmienił nasze myślenie i zburzył betonowy mur odgradzający od świata wolnej myśli i twórczego działania. Ale jak się okazało ten świat nie jest wcale wolny od niebezpieczeństw tak zewnętrznych jak i zewnętrznych – zniewalających człowieka. Przykładów choćby z ostatniego tygodnia jak i wcześniejszych nam nie brakuje. Ale pokazał nam Jan Paweł II, że trzeba odważnie kroczyć ku świętości, że trzeba się wykazać odwagą, jeśli człowiek ma być naprawdę wolnym.

Czytaj więcej

Hubertus Piotrków Tryb. 08.11.2009

              Za nami już czas oczekiwania na kolejne spotkania w łowisku. 3 listopada przyzywaliśmy naszego Patrona aby nam błogosławił, obdarzał zdrowiem i zwierzyną oraz pozwolił nam cieszyć się pięknem ojczystej natury. Te spotkania na hubertowskich  polowaniach są zawsze pełne wspomnień z poprzedniego sezonu i czasu poświęconego na prace w łowisku, dokarmiania zwierzyny czy też ochrony przed szkodami których lawinowo przybywa przyprawiając wiele Kół o ból głowy a jeśli dołożyć do tego kłopoty ze zbyciem dziczyzny to nic dziwnego że wielu członków Zarządów poszczególnych Kół Łowieckich ma spory problem co zrobić aby przetrwać czas niewątpliwie wielkiej próby.

Czytaj więcej

Hubertus Spalski 18.10.2008

SPAŁA, HUBERTUS 2008

     Oficjalna propozycja przekazana nam przez organizatorów zawiera informację iż dopiero ostatni punkt programu dnia dzisiejszego rozpocznie o godzinie 17.00 otwarcie 85lecia Polskiego Związku Łowieckiego w okręgu piotrkowskim.

Czytaj więcej