Hubertus Spalski 16.10.2010

Hubertus Spalski 16.10.2010.

     Minął rok od naszego spotkania w tym miejscu. Spotkania rozpoczynającego kolejny sezon łowiecki a wiec i naszą przygodę w kniei. Normalnym jest postawienie sobie pytania, co on przyniesie, jaki to będzie czas łowów a potem kolejnej zimy – ostatnio mniej łaskawszej dla zwierzyny i dopingującej myśliwych do wydatnej pomocy, aby zwierz mógł przeżyć szczególnie trudny okres, gdy gruba warstwa śniegu a często i lód nie pozwalają się dokopać zwierzynie do leśnego runa i zawartego w nim pożywienia. Na pytania, co przyniesie – znajdziemy odpowiedź dopiero po czasie.

   Dziś jednak stajemy tu wobec konkretnej rzeczywistości. Wybrane ostatnio nowe władze Polskiego Związku Łowieckiego oraz nowe Zarządy Kół Łowieckich powinny dać nowy impuls do działania dla całego Związku. Jesteśmy przecież solidną grupą ponad 100 tysięcy ludzi, dla których pasja łowiecka tak wiele znaczy. Ważne są dla nas chwile spotkań w łowiskach i przy budowie urządzeń łowieckich, coroczne Hubertusy urządzane w Kołach gdzie pierwszym elementem obchodów jest msza św., często poświęcenie nowych sztandarów czy Domów Myśliwskich a nade wszystko centralnym miejscem jest spotkanie rodziny myśliwskiej w poszerzonym składzie o małżonki czy najbliższą rodzinę. Tych spotkań nigdy za wiele tym bardziej, że często są to także chwile wspomnienia dawnych czasów, ale i osób, które będąc w naszym gronie zostały z niego wyrwane czy to przez śmierć czy też inne zjawiska.

    Droga myśliwska braci. Od 11 lat spotykamy się w przepięknej Spale, która niezwykle serdecznie podejmuje się zorganizowania obchodów Święta Myśliwych i Jeźdźców. Doceniamy Wasz organizacyjny wysiłek i trud i jesteśmy bardzo wdzięczni z tego powodu. Czujemy się tu bezpieczni i zwarci, świadomi swojego miejsca w społeczeństwie. A tej świadomości bardzo potrzeba. Te słowa odnoszę szczególnie do sytuacji, jakie mamy w naszych myślach a o których trudno zapomnieć czy też je zmarginalizować.

Wymienię kilka dających wiele do myślenia; Smoleńska katastrofa, w której dosłownie w jednej sekundzie życie straciło 96 osób – niezwykła sytuacja i miejsce tragedii – to tu w Spale ,17 kwietnia  żegnany był tragicznie zmarły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem Dowódca Wojsk Lądowych generał dywizji Tadeusz Buk. A powodzie, które w tym roku kilkakrotnie nękały naszych rodaków a wielu z nich nawet bardzo wielu pozbawiło wszystkiego co posiadali a pozostały tylko pomocne dłonie tych którzy pospieszyli z pomocą. 1 sierpnia br. wyruszył na wakacyjny szlak ks. Prof. Piotr Zwoliński aby ze swym kolegą zdobyć szczyt na pograniczu Kazachstanu, Kirgistanu i Chin. Do dziś ślad wszelki zaginął a poszukujące ekipy bezradnie rozkładają ręce. Oba uznani za zaginionych a przecież jeszcze przed rokiem na Hubertusie w Spale podpisywał swoją książkę  o historii tego terenu. Po tylu latach obecności przy tym ołtarzu. Dziś pozostaje puste miejsce. A niedawny wypadek autokaru wiozącego leśników i ich rodziny z Hiszpanii do Złocieńca. W jednej chwili podberlińska autostrada stała się miejscem tragedii dla tylu osób. A wypadek z tego tygodnia i 18 osób zabitych a jednej tragicznej chwili. Aby dopełnić lokalne wydarzenia – jedno jeszcze przywołanie. Gdy szykowaliśmy się do wyjazdu na Ogólnopolską Pielgrzymkę Leśników do Częstochowy nadeszła wiadomość o krytycznym wówczas stanie Dyrektora RDLP w Łodzi, który pod koniec piątkowego dnia pracy poczuł nieznośny ból głowy. Wezwana karetka, przewóz do pobliskiego szpitala i tydzień trwania stanu krytycznego w śpiączce a dopiero po tygodniu wykonany zabieg sprawiły, że życia nie stracił, ale daleka droga do powrotu stanu w miarę sprawnego człowieka. Dosyć już tych szokujących wyliczanek. Postarajmy się wyciągnąć wnioski z każdej chwili życia. Cieszmy się sobą wzajemnie, bo każde spotkanie z człowiekiem jest indywidualne i niepowtarzalne. Nasza pasja łowiecka opiera się o spotkania z dziko żyjącą zwierzyną i wspaniałe lasy, które są naszym wyjątkowym dziedzictwem narodowym. I tu myśliwska braci przyszło niespodziewane zagrożenie. Potrzeba nam natychmiastowej wielkiej mobilizacji, bowiem prawdę o sytuacji przytoczę za komunikatem przesłanym przez „KRAJOWY SEKRETARIAT Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” gdzie czytamy niepokojące słowa;

W związku z planami rządu włączenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych, leśnicy zmuszeni są protestować przeciw takim działaniom.

Lasy Państwowe są instytucją działającą sprawnie od 86 lat. Ich formuła organizacyjna była w tym czasie doskonalona i jej dzisiejszy kształt jest bardzo dobrze oceniany w całej Europie.

Podstawą sukcesu Lasów Państwowych jest ich niezależność finansowa. Próby włączenia do sektora finansów publicznych podejmowano już w okresie międzywojennym, w czasie kryzysu znacznie poważniejszego niż dzisiejszy. A jednak przeważyły rzeczowe argumenty i odpowiedzialne, perspektywiczne spojrzenie na dobro polskiej przyrody.

Zaliczenie do finansów publicznych instytucji zajmującej się działalnością gospodarczą i funkcjonującej na rynku musi pociągnąć za sobą szereg utrudnień i ograniczeń w działalności, które doprowadzą do załamania się jej zdolności do samofinansowania, co w efekcie może doprowadzić do upadłości. Będzie to impulsem dla zwolenników prywatyzacji lasów lub wyprzedaży majątku narodowego.

Taki scenariusz przyniósłby trudne do oszacowania straty godząc jednocześnie w bezpieczeństwo ekologiczne kraju, którego dobrze zagospodarowane lasy są filarem. Społeczeństwo utraciłoby też wolny dostęp do większości sprywatyzowanych lasów.

Szanowni myśliwi. Jeśli uważnie przeczytać ten tekst to ujmując najprościej rzeczywistość chodzi o – SKOK NA KASĘ – kasę wypracowaną przez Lasy Państwowe dla ochrony tychże terenów.  Zagrożenie  utraty wolnego dostępu do lasów sprawiło by  że nasza pasja byłaby niemożliwa do realizacji.

Prośmy więc, przez wstawiennictwo św. Huberta, aby ludzie odpowiedzialni za ustawy i ich realizację kierowali się dobrem narodu a nie własnym partykularnym interesem.

Obyśmy przy kolejnych spotkaniach na gościnnej ziemi Spalskiej cieszyli się sobą i darami, jaki Stwórca nam dał we władanie byśmy mądrze gospodarowali i majątku Jego nie roztrwonili.              

                                                                                           Amen