Sztandar

 SZTANDAR
UFUNDOWANY  PRZEZ  CZŁONKÓW
I   SYMPATYKÓW  KOŁA   ŁOWIECKIEGO
„BŁĘKITNE ŹRÓDŁA”
Z  OKAZJI
JUBILEUSZU  80 – LECIA  DZIAŁALNOŚCI  KOŁA

AKTU UROCZYSTEGO  POŚWIĘCENIA  SZTANDARU
PODCZAS  MSZY  ŚW. DOKONAŁ
KAPELAN  LEŚNIKÓW I  MYŚLIWYCH
WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

Ks.  MAREK  IZYDORCZYK

W  KOŚCIELE  św.  JADWIGI  KRÓLOWEJ
SZTANDAR  PRZEKAZAŁ  NA  RĘCE
PREZESA  K. Ł.  „BŁĘKITNE  ŹRÓDŁA”

REINHOLDA  GACHA


PRZEWODNICZĄCY  ZARZĄDU  OKRĘGOWEGO  P. Z. Ł.
W  PIOTRKOWIE  TRYB.

CEZARY  SZADKOWSKI


TOMASZÓW MAZ.  12 LISTOPADA  A. D. 2005

Fundatorzy sztandaru Koła

 • Zarząd Powiatu Tomaszowskiego
 • Piotr Ozga   
 • Zbigniew Skrzek
 • Kazimierz i Zygmunt Błaszkowscy
 • Czesław i Piotr Budziejewscy
 • Leonard Dramiński
 • Reinhold i Witold Gachowie
 • Jan Hajnus
 • Bogdan Hanke
 • ks. Marek Izydorczyk
 • Andrzej i Mieczysław Jaskulscy
 • Paweł Justyna
 • Henryk Kaźmierski
 • Krzysztof Kluzowski
 • Grzegorz  Kot
 • Jerzy Mazerant
 • Marian Mencfel
 • Małgorzata i Stanisław Nurczyńscy
 • Wojciech  Obłuski
 • Zdzisław  Parchimowicz
 • Jan  Pełka
 • Wiesław Pietrzykowski
 • Bogdan Pożycki
 • Włodzimierz i Jacek Smykowie
 • Władysław Ziajka