Przekazanie dokumentacji

W dniu 09.05.2023 r w Tomaszowie Maz, podczas zebrania Zarządu została przekazana dokumentacja prowadzona przez Sekretarza Koła w latach 2015-2023 kol. Małgorzatę wybranemu w dniu 22.04.2023 r nowemu sekretarzowi kol. Cezaremu. Nowemu Sekretarzowi życzymy owocnej pracy na rzecz naszego Koła 
Łowieckiego . Darz Bór.