Działalność koła

Koło stara się prowadzić właściwą gospodarkę łowiecką, przystosowaną do aktualnych warunków i zaleceń wynikających z teorii i praktyki nowoczesnego łowiectwa. Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z samorządami, parafiami, administracją państwową, policją, lasami państwowymi i szkołami leżącymi na terenie. naszych obwodów. Ich przedstawiciele zapraszani są i uczestniczą w imprezach organizowanych przez Koło, np. corocznych Hubertusach, Benefisach myśliwych oraz innych uroczystościach myśliwskich.
W Szkołach Podstawowych w Goleszach Dużych, Wiadernie oraz nr 12 w Tomaszowie Maz., wyznaczeni przez Koło opiekunowie, myśliwi kol. kol. Krzysztof Kluzowski, Zbigniew Wojtaszczyk i Witold Gach współpracują z gronem pedagogicznym w organizowaniu akcji propagujących ochronę przyrody i tradycje łowieckie. Szkoły te biorą udział w akcji Polskiego Związku Łowieckiego „Ożywić pola”, która trwa już od kilku lat. Dla tych szkół Koło prenumeruje miesięcznik o tematyce łowieckiej, „Łowiec Polski”. Staramy się podtrzymywać ogólnie znane tradycje łowieckie. Przykładem takiego działania może być ufundowanie sztandaru Koła na nasze 80 – lecie w 2005r. Należy wspomnieć, że sztandar nasz wziął udział po raz pierwszy w obchodach Hubertusa Spalskiego w dniu 22. 10. 2005 roku.
Utrzymujemy właściwą atmosferę wśród naszych członków. Myśliwych nieetycznych staramy się wyeliminować z naszej społeczności. Bierzemy corocznie udział w zawodach strzeleckich, chociaż do tej pory „mistrzów” się nie dorobiliśmy. Powoli przybywa w Kole ułożonych psów myśliwskich. Marny stan zwierzyny drobnej rekompensuje nam gruby zwierz.
Ze względu na sąsiedztwo Zalewu Sulejowskiego i podmiejskich terenów Tomaszowa Maz. Poważnym problemem staje się dla nas wyłączanie z użytkowania łowieckiego coraz więcej terenów poprzez ich wygradzanie pod sady, fermy hodowlane, obiekty rekreacji zbiorowej i indywidualnej. Takie miejscowości jak Nagórzyce, Swolszewice, Bronisławów, Lubiaszów, Barkowice Mokre stały się modnymi miejscowościami letniskowymi, gdzie lawinowo rozwija się budownictwo rekreacyjne, przybywa ludzi „penetrujących” las – do czego oczywiście mają prawo – ale zwierzynie to nie sprzyja.
O uznaniu naszych wysiłków świadczy dobra ocena władz zwierzchnich, jak chociażby to, że Koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej i posiada tytuł „Zasłużonego Koła dla Łowiectwa Województwa Łódzkiego.