Zagospodarowania upolowanej zwierzyny

II . Zagospodarowanie trofeów łowieckich.

1.Jelenie byki.

Szpicak i poroże poniżej 2,00 kg    0 zł

od  2,01 kg  do  2,49 kg        144 zł
od  2,50 kg  do  2,99 kg        192 zł   
od  3,00 kg  do  3,49 kg        216 zł
od  3,50 kg  do  4,99 kg        264 zł
od  5,00 kg  do  5,99 kg                300 zł + 0,75 zł za każdy 0,01 kg powyżej 5,00 kg
od  6,00 kg  do  6,99 kg              384 zł + 1,20 zł za każdy 0,01 kg powyżej 6,00 kg
od  7,00 kg  do  7,99 kg              504 zł + 2,65 zł za każdy 0,01 kg powyżej 7,00 kg
           powyżej  8,00 kg              768 zł + 3,50 zł za każdy 0,01 kg powyżej 8,00 kg
Jeleń byk postrzelony            120 zł
 

2. Daniele byki.

Szpicak i poroże poniżej 1,00 kg    0 zł
       
od  1,01 kg  do  1,49 kg          72 zł
od  1,50 kg  do  2,49 kg                 94 zł + 0,55 zł za każdy 0,01 kg powyżej 1,50 kg
od  2,50 kg  do  2,99 kg              144 zł + 0,60 zł za każdy 0,01 kg powyżej 2,50 kg
     powyżej  3,00 kg              180 zł + 2,40 zł za każdy 0,01 kg powyżej 3,00 kg
Daniel postrzelony                       72 zł

3. Sarny kozły.

Rogacz szpicak
           i parostki do 149g           0 zł
   
    od  150g  do  199g         24 zł
    od  200g  do  249g         42 zł
    od  250g  do  299g         50 zł + 0,15 zł za 1g powyżej 250g
    od  300g  do  349g         60 zł + 1,15 zł za 1g powyżej 300g
    od  350g  do  399g             120 zł + 1,80 zł za 1g powyżej 350g
                    powyżej 400g          210 zł +  2,20 zł za 1g powyżej 400g
perukarz powyżej     550g          540 zł
rogacz postrzelony              48 zł

Myśliwy krajowy nie będący członkiem Koła płaci cenę powiększoną 10-cio krotnie oraz nie przysługuje mu częściowy zwrot kosztów polowania.
    Ważenia poroży pozyskanych przez myśliwych Koła dokonuje Komisja Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej przy Z.O. P.Z.Ł. w Piotrkowie Tryb.