Obwody

Koło nasze gospodaruje w dwóch obwodach łowieckich nr 196 i nr 197, o łącznej powierzchni około 9000 ha, położonych po lewej stronie Zalewu Sulejowskiego i rzeki Pilicy, między miastami Sulejów i Tomaszów Maz,. w nadleśnictwach Smardzewice i Piotrków Tryb.

Około 40% terenów obejmują lasy państwowe i chłopskie.

Zobacz mapy obwodów