Podziękowania

Obecny Zarząd Koła Łowieckiego Nr 39 „Błękitne Źródła” w Tomaszowie Maz. oraz wszyscy
jego Członkowie pragną podziękować ustępującym Członkom Zarządu Koła oraz Komisji
Rewizyjnej :
Kol. Małgorzacie Nurczyńskiej
Kol. Tomaszowi Sącińskiemu
Kol. Zdzisławowi Parchimowiczowi
Kol. Jarosławowi Jaskulskiemu
za wiele lat pracy i wysiłku włożonego w rozwój naszego Koła.
Wasz wkład i zaangażowanie oraz profesjonalizm, jaki towarzyszył Wam w realizacji podjętych
działań powinien być wzorem dla Członków Koła.
Wiedza i umiejętność – to cechy, które charakteryzowały Was przez cały okres zasiadania we
władzach Koła Łowieckiego. Pozostawiliście po sobie stan rzeczy ,którego kontynuacja będzie
wyzwaniem dla Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. .
Zadbamy o to aby ideały zaszczepione przez ustępujących z Zarządu były
pielęgnowane i nadały właściwy kierunek działaniom Koła Łowieckiego „Błękitne
Źródła”.

Darz Bór
Zarząd Koła Łowieckiego
„Błękitne Źródła”