XVII Hubertus Spalski 8 październik 2016 r

Już po raz XVII w Spałe spotkali się myśliwi aby świętować dzień św Huberta. Chociaż spotkanie  utraciło rangę Hubertusa krajowego to i tak licznie przybyli na nią myśliwi z całej Polski. Uroczystości rozpoczęły się już tradycyjnie od celebrowanej przez naszego kolegę ks.  Marka Izydorczyka mszy św. w intencji myśliwych i leśników. Po mszy myśliwi podzieleni na 12 grup wyjechali w różne łowiska. Jedna z grup polowała na terenie naszego Koła łowieckiego . Polowanie prowadzili łowczy i podłowczy. Po zbiórce i odprawie  myśliwi udali się w łowisko.

Bór i św Hubert darzył . Został pozyskany byk jelenia, łania daniela i trzy dziki. Po polowaniach w grupach wszyscy myśliwi wrócili do Spały. Po paradzie ponad 25 pocztów sztandarowych , miał miejsce tradycyjny pokot.Kolega, który pozyskał byka jelenia w naszym Kole został królem całego polowania Hubertowskiego.
Dziękujemy myśliwym z naszego Kola i wszystkim,  którzy tak licznie włączyli się w pomoc przy organizacji polowania.
Tekst i fot. MN

Zobacz zdjęcia w galerii lub kliknij tutaj