Walne zebranie Członków Koła 30.04.2016r

W sobotę  30.04.2016 r myśliwi z naszego Koła spotkali się na corocznym Walnym zebraniu sprawozdawczym . W tym roku w obradach wzięło udział 41 członków spośród 50. Były to pierwsze obrady po wyborze nowego Zarządu w 2015 roku.

Wszyscy członkowie Zarządu uzyskali absolutorium. Podczas obrad odbyło się głosowanie za przyjęciem nowych członków do Koła. Kol. Cezary Sęk uzyskał wymaganą ilość głosów w głosowaniu tajnym i został przyjęty w poczet członków Koła „Błękitne Źródła”.

fot. M.I

tekst M.N.

Zobacz zdjęcia w galerii lub kliknij tutaj