Walne Zebranie 11.05.2019 r

W dniu 11.05.2019 roku w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Swolszewicach  odbyły się obrady Walnego Zebrania członków naszego Koła Łowieckiego. W Zebraniu udział wzięło 38 myśliwych,  spośród 52.

Obradom przysłuchiwali się  również zaproszeni  stażyści Kola.

Prowadzącym obrady został wybrany jednogłośnie kol. Piotr. Zarząd Koła złożył sprawozdania, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół Komisji jednocześnie wnioskując o udzielenie Zarządowi Koła absolutorium. W głosowaniu tajnym Zarząd otrzymał absolutorium. W głosowaniu tajnym  został przyjęty w poczet członków Koła nasz były stażysta kol. Grzegorz Wójciak. Gratulujemy.

Po owocnych obradach dwóch naszych kolegów zaprosiło wszystkich uczestników zebrania na pieczonego dzika.Koledzy Witold i Tomasz w naszym gronie świętowali swoje 50 urodziny. 

Tekst i fot. MN