Sezon polowań na kaczki rozpoczęty…

W sobotę 19.08.2017 roku myśliwi z naszego Koła rozpoczęli sezon polowań na kaczki. Tradycją jest organizowanie wczesnym rankiem polowania zbiorowego . W tym roku w polowaniu brało udział 17 myśliwych. Pomagali stażyści . Po odprawie dokonanej przez prowadzącego łowy kol Jerzego , myśliwi udali się na Nową Wieś, obstawiając śródpolny stawik, kaczki dopisały , refleks myśliwych i celne oko też.

 

Następnie cała grupa przemieściła się na Branisławów , tutaj kaczki były widziane!!

Na zakończenie było podsumowanie polowania , zostało pozyskanych 10 kaczek , królem polowania został kol. Witek.

Po raz pierwszy w polowaniu zbiorowym jako już członek Koła uczestniczył kol. Włodek, który pozyskał kaczkę. Został On odpowiednio „przywitany” w gronie myśliwych przez prowadzącego polowanie kol. Jerzego.

Na zakończenie było ognisko i poczęstunek przygotowany przez dwóch naszych stażystów za co bardzo dziękujemy.

Tekst i fot M.N

Zobacz zdjęcia w galerii lub kliknij tutaj