Pożegnanie kol. Reinholda Gacha 05.02.2016r

Śp. Reinhold Gach

W piątek 5 lutego 2016 roku towarzyszyliśmy w ostatniej drodze naszego kol. Reinholda Gacha , zmarłego w dniu 01.02.2016 r . Kol Reinhold miał 76 lat. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce w Tomaszowie Maz,na cmentarzu przy ul Dąbrowskiej. 

W ostatniej drodze towarzyszyły  między innymi , liczna rodzina, przedstawiciele Kół Łowieckich , przedstawiciele władz PZŁ Okręgu Piotrkowskiego, poczty sztandarowe , sygnaliści oraz licznie przybyli myśliwy i przyjaciele byli współpracownicy z „Wodociągów”. 

 

Kilka słów o Kol. Reinholdzie

W 92  – letniej historii Koła Łowieckiego „Błękitne  Źródła” kol. Reinhold Gach znajdował  się na zaszczytnym miejscu   wśród przedstawicieli  władz Koła zajmując 3 miejsce pod względem długości lat pełnionych funkcji zaraz po kol. Zbigniewie Menke , który funkcję Skarbnika koła pełnił przez 44 lata, i kol. Władysławie Niedzielskim pełniącym funkcję Prezesa Koła przez 37 lata.

Kolega Reinhold Gach rozpoczął swoją przygodę z naszym Kołem w 1966 roku tj 4 lata po wstąpieniu do PZŁ. 

 W roku 1978 uzyskał uprawnienia selekcjonera i w tym  samym roku  został wybrany na Sekretarza Koła . Funkcję tą pełnił  przez 5 lat to jest do roku 1983,  w którym to został wybrany na Prezesa Koła, jak się okazało nieprzerwanie na 32 lata . 

Członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Piotrkowie Tryb w latach 1995 – 2005. 

Za zaangażowanie w pracę na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego i Koła odznaczony w 1980 roku, Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1985 roku Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej, w 1995 Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej  a w 2001 roku otrzymał najwyższe odznaczenie łowieckie Złom – dotychczas jeden z trzech myśliwych z naszego Koła, którzy to odznaczenie otrzymali.  

Odznaczony Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Województwa Łódzkiego w 2005 roku, oraz Zasłużony Myśliwy Piotrkowskiego Okręgu Łowieckiego  2009 roku.

Odznaczony za „Długoletnią przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego I stopnia”

Kolega Reinhold był autorem  wielu broszurek wydawanych w związku z jubileuszami naszego Koła. 

Pozyskane przez Prezesa trofea łowieckie  w tym 1 srebrny i 4 brązowe wieńce jelenia, 3 złote, 1 srebrny i 4 brązowe parostki sarny oraz 2  brązowe, oręż dzika były  wielokrotnie ozdobą wielu wystaw i  uroczystości łowieckich.

W ostatnim czasie odtworzył dzieje naszego Koła od początku założenia  do roku 1980, angażując do pomocy swoją wnuczkę Dominikę.  

Swoją pasję do Łowiectwa przekazał z tym co najcenniejsze w łowiectwie swojemu synowi Witkowi.

Kolega Reinhold był wielokrotnie bohaterem wielu fraszek spisywanych przez naszego kol. śp. Zbigniewowi Menke,oraz współpracowników z Wodociągów Łódzkich 

 

Kolega Marian Mencfel pełniący obecnie funkcję Prezesa Koła pożegnał kol. Reinholda Gacha słowami:

Kol. Reini przez 32 lata pełnienia funkcji Prezesa Koła Łowieckiego Błękitne Źródła żegnałeś myśliwych odchodzących do Krainy wiecznych łowów. 

Dziś ja żegnam Ciebie w imieniu wszystkich myśliwych.

Kolega Reinhold był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od ponad 50 lat. W okresie tej przynależności pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji we władzach i organach naszego Zrzeszenia. 

Był Członkiem  Komisji Hodowlanej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej

Członkiem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, 

Członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej w latach oraz 

Członkiem Komisji Odznaczeń Łowieckich Okręgowej  Rady Łowieckiej.

Pełnił również funkcję  Sekretarza naszego Koła  w latach 1978 -1983 oraz przez okres 32 lat funkcję Prezes Koła.

Kolega Reinhold został odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem  Zasługi Łowieckiej oraz najwyższym odznaczeniem łowieckim Złomem a także Medalem „Za Długoletnią Przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego” I stopnia,

Odszedł od nas człowiek bardzo zasłużony dla polskiego łowiectwa, który był dla nas autorytetem etycznym i moralnym. Był człowiekiem wielkiej kultury osobistej, zawsze życzliwym i powszechnie szanowanym. 

Niech Ci knieja wiecznie szumi, a echa sygnału „Darz Bór” towarzyszą Tobie Raini

w Krainie Wiecznych Łowów. 

,,Ubyło nam
Ubyło
Choć każdy przewidzieć mógł
Śmiertelna do życia miłość
Zwaliła i ciebie z nóg
Śmierć się ludziom przytrafia potocznie
Umiemy uśmiechem ją zbyć
Teraz po prostu odpoczniesz
Tylko nam
Będzie trudniej żyć”

Wyrazy współczucia i żalu Całej Rodzinie i przyjaciołom

Składają:

Zarząd i członkowie Koła Łowieckiego nr 39 „Błękitne Źródła” w Tomaszowie Mazowieckim