Poplon na poletku „Obrazik”

Aby poletka po zbiorach do wiosny nie leżały odłogiem ale służyły zwierzynie leśnej zostało zasiane na poletku „Obrazik” perko i rzepa ścierniskowa.

Perko jest to odmiana rzepaku przeznaczona do spożycia przez zwierzynę w postaci zielonej. Perko jak i rzepa ścierniskowa są zgryzane przez jelenie i sarny.

Zobacz zdjęcia w galerii lub kliknij tutaj