Polowanie 03.11.2019 r

W niedzielę 03.11.2019 r zgodnie z tradycją łowiecką licznie przybyli myśliwi z naszego Koła Łowieckiego oraz zaproszeni goście – łącznie 40 osób wzięło udział w polowaniu ku czci św. Huberta -naszego patrona.   Po uroczystym przywitaniu wszystkich uczestników polowania przez Łowczego i Podłowczego , przeszliśmy do znajdującego się nieopodal miejsca zbiórki Obelisku poświęconemu naszemu śp. Łowczemu Andrzejowi,- w tym roku przypadała 10 rocznica poświęcenia Obelisku. Po chwili zadumy zostały zapalone znicze i złożone kwiaty.

Następnie podzieleni na dwie grupy ruszyliśmy na łowy.
Polowanie trwało do godziny 14,00. 

Królami polowania zostali koledzy Włodzimierz i Roger, wice królem kolega Henryk , królem „hodowców” został nasz  „Misiek”. Po zakończonym polowaniu był czas na wspólny posiłek i rozmowy przy ognisku.  Dziękujemy za tak liczny udział w polowaniu i życzymy wszystkim aby był to bezpieczny sezon spędzony w miłej i koleżeńskiej atmosferze.             

Darz Bór. 

Tekst i fot. M.N