Plan polowań zbiorowych na sezon 2015/2016

Zapraszamy do zapoznania się z nowym planem polowań zbiorowych na sezon 2015/2016.

 Lp.  Data  Godz. zbiórki
Miejsce polowania – zbiórki
 Rodzaj zwierzyny
 Prowadzący
 1. 16.08.2015 5.30 I grupa – Obelisk kaczki, drapieżniki J. Smyk
 2. 10.10.2015  8.00 Lubiaszów – Obelisk Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki J. Smyk
T. Sąciński
(Hubertus Spalski)
 3. 18.10.2015  8.00 Swolszewice strona wschodnia – wiatka Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki Z. Wojtaszczyk
 4. 24.10.2015  8.00 Żarnowica – Obelisk Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki R.Zarzeczny
 5. 31.10.2015  8.00 Swolszewice strona zachodnia obrazik – wiatka Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki R.Gach
 6. 03.11.2015  9.00 Lubiaszów – nad stawem Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki T.Sąciński
(polowanie hubertowskie kł Błękitne Źródła)
 7. 08.11.2015  8.00 Lubiaszów – Obelisk Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki Sz.Fronk
 8. 15.11.2015  10.00 Żarnowica – Więziennictwo Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki K.Kluzowski
 9. 21.11.2015  8.00 Swolszewice – szkoła Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki I.Dramiński
 10. 28.11.2015  8.00  Tomaszów – Droga Dąbrowskiego Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki S.Błaszkowski
 11. 05.12.2015  8.00 Swolszewice – wiatka Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki J.Smyk
T.Sąciński
(polowanie dewizowe)
 12. 06.12.2015  8.00 Lubiaszów – Obelisk Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki J.Smyk
T.Sąciński
(polowanie dewizowe)
 13. 12.12.2015  8.00 Lubiaszów – nad stawem Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki J.Smyk
T.Sąciński
(polowanie dian)
 14. 13.12.2015 8.00 Swolszewice – wiatka Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

W.Gach

 15. 19.12.2015  8.00 Lubiaszów Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki H.Kazimierski
T.Sąciński
 16. 20.12.2015 8.00 I grupa – Józefów – groty
II grupa – Mokre
Bażant, drapieżniki M.Jaskulski
S.Nurczyński
 17. 24.12.2015  8.00 Swolszewice – wiatka Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki M.Mencfel 
(wigilijne)
 18. 27.12.2015  8.00 Tomaszów – Droga Dąbrowskiego Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki J.Jaskulski
 19. 02.01.2016  9.00 Swolszewice polowanie noworoczne z ambon – wiatka Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki M.Ciach
(obecność należy zgłosić
tydzień przed do prowadzącego)
 20. 09.01.2016  8.00 Żarnowica – Obelisk
(dodatkowe w razie potrzeby)
Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki K.Kluzowski
(odbędzie się w razie zagrożenia planu.
Wiadomość tydzień przed polowaniem do uzgodnienia z łowczym)
 21.  10.01.2016 8.00 Lubiaszów – Obelisk Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki S.Baliński
 22. 16.01.2016  9.00 Żarnowica z ambon – Obelisk Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki T.Sąciński
(obecność należy zgłosić
tydzień przed do prowadzącego)
 23. 17.01.2016 8.00 Lubiaszów
(dodatkowe w razie potrzeby)
Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki H.Kaźmierski
(odbędzie się w razie zagrożenia planu. 
Wiadomość tydzień przed polowaniem do uzgodnienia z łowczym)
 24. 24.01.2016 8.00 Swolszewica Jeleń byk, dzik, drapieżniki R.Jaskulski
 25. 30.01.2016  8.00 Lubiaszów Żarnowica Jeleń byk, daniel byk, dzik, drapieżniki T.Sąciński
(zakończenie sezonu.
Impreza kończąca lub ognisko)
 26.  06.02.2016 8.00 Mokre Bażant, drapieżniki S.Nurczyński
 27.  14.02.2016 8.00 Józefów Bażant, drapieżniki M.Jaskulski

Niedziele zaznaczono zielonym drukiem

Uwagi:

  1. Prowadzący polowanie zabezpiecza apteczkę lekarską, karty polowań, kamizelki dla naganki; organizuje transport, nagankę oraz sporządza protokół który dostarcza łowczemu po polowaniu.
  2. Koszty polowania pokrywają myśliwi biorący udział w polowaniu.
  3. Zarząd zastrzega sobie zmianę terminu lub miejsca polowania.
  4. W razie zagrożenia planu odstrzałów mogą być dodatkowe polowania, o których informacja będzie przekazywana drogą SMS-wą i na polowaniu po-przedzającym.
  5. Wymagane są pomarańczowe znaczniki ostrzegawcze dla myśliwych biorących udział w polowaniu.
  6. W przypadku dużej ilości myśliwych – polowanie organizowane będzie w dwóch grupach.
  7. Na polowania z ambon należy wcześniej tj. na tydzień przed zgłosić swój udział prowadzącemu.