Plan polowań zbiorowych na sezon 2014/2015

Zapraszamy do zapoznania się z nowym planem polowań zbiorowych na sezon 2014/2015.

 Lp.  Data  Godz. zbiórki
Miejsce polowania – zbiórki
 Rodzaj zwierzyny
 Prowadzący
 1. 11.10.14  800 Tomaszów (Cmentarz Dąbrowska) Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki M.Mencfel, S.Błaszkowski
 2. 18.10.14  900 Lubiaszów (Nad stawem) Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki R.Gach + H.Kazimierski
(Hubertus Spalski)
 3. 25.10.14 800 Swolszewice (Wiatka) Jeleń, sarna, dzik, lis L.Darmiński
 4. 26.10.14 800 Lubiaszów (Obelisk) Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki R.Zarzeczny 
 5. 03.11.14 1000 Lubiaszów (Nad stawem) Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki

H.Kazimierski
(polowanie hubertowskie)

 6. 08.11.14 800 Swolszewice (Wiatka) Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki J.Smyk 
 7. 09.11.14 800 Lubiaszów (Obelisk) Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki K.Kluzowski 
 8. 16.11.14 1000 Żarnowica (Obelisk) Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki St.Baliński 
 9. 22.11.14 800 Lubiaszów (Obelisk) Jeleń, daniel, sarna, dzik, lis H.Kazimierski 
 10. 23.11.14   Swolszewice (Wiatka) Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki Z.Wojtaszczyk
polowanie z ambon 
 11. 29.11.14 800 Żarnowica Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki T.Sąciński
 12. 30.11.14 1000 Barkowice Mokre (U łowczego) Bażant, lis  St.Nurczyński
 13. 30.11.13 1000 Józefów (Groty) Bażant, lis M.Jaskulski 
 14. 01-02.12.14 800 Lubiaszów Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki R.Gach + H.Kazimierski
polowanie dewizowe)  
 15. 06.12.14 800 Diany Z.O.P.Z.Ł. Lubiaszów (sklep) Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki R.Gach + H.Kazimierski 
(polowanie DIAN)
 
 16. 07.12.14 800 Swolszewice (Wiatka) Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki W.Gach + M.Ciach
 17. 13.12.14 800 Tomaszów (Cmentarz Dąbrowska) Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki M.Jaskulski  + R.Jaskulski  
 18. 14.12.14 900 Żarnowica (Więzienictwo)   Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki K.Kluzowski
 19. 20.12.14 800 Tomaszów (Cmentarz Dąbrowska)  Jeleń, sarna, dzik, lis M.Jaskulski  + J.Jaskulski  
 20. 21.12.14 900 Żarnowica (Obelisk) Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki T.Sąciński
(polowanie z ambon)
 21. 24.12.14 800 Swolszewice (Szkoła) Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki  L.Dramiński
(polowanie wigilijne)   
 22. 27.12.14 800 Lubiaszów (Obelisk) Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki  R.Zarzeczny
 23. 28.12.14 800 Tomaszów (Cmentarz Dąbrowska) Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki M.Jaskulski  + R.Jaskulski 
 24. 01.01.15 1000 Lubiaszów (Nad stawem) Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki H.Kazimierski
 25. 03.01.15 800 Swolszewice (Wiatka) Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki W.Gach + S.Błaszkowski 
 26. 04.01.15 800 Żarnowica (Obelisk) Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki K.Kluzowski 
 27. 10.01.15 800 Swolszewice (Wiatka) Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki Z.Wojtaszczyk + M.Ciach  
 28. 11.01.15 800 Tomaszów (Cmentarz Dąbrowska) Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki  J.Jaskulski 
 29. 15.01.15 800 Żarnowica (Obelisk) Jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki  T.Sąciński
 30. 17.01.15 800 Tomaszów (Cmentarz Dąbrowska) Jeleń, dzik, drapieżniki M.Mencfel + S.Błaszkowski
 31. 18.01.15 800 Lubiaszów (Obelisk) Jeleń, daniel-byk, dzik, drapieżniki  H.Kazimierski 
 32. 24.01.15 800 Swolszewice (Wiatka) Jeleń, dzik, drapieżniki Z.Wojtaszczyk  
 33. 25.01.15 800 Żarnowica (Obelisk) Jeleń, daniel, dzik, drapieżniki Sz.Fronk 
 34. 31.01.15 800 Tomaszów (Cmentarz Dąbrowska) Jeleń, dzik, drapieżniki R.Jaskulski
 35. 01.02.15 800 Lubiaszów (Obelisk) Jeleń, daniel-byk, dzik, drapieżniki  H.Kazimierski + W.Gach 
 36. 07.02.15 1000 Józefów (Groty) Bażant, lis  M.Ciach 
37. 08.02.15 1000 Mokre Bażant, lis  St. Nurczyński

Niedziele zaznaczono zielonym drukiem

Uwagi:

  1. Prowadzący polowanie zabezpiecza apteczkę lekarską.
  2. Koszty polowania pokrywają myśliwi biorący udział w polowaniu.
  3. Zarząd zastrzega sobie zmianę terminu lub miejsca polowania w razie złych warunków atmosferycznych.
  4. W razie zagrożenia planu odstrzałów mogą być dodatkowe polowania, o których informacja będzie przekazywana drogą SMS-wą i na polowaniu poprzedzającym dodatkowe polowanie po  uzgodnieniu  z Nadleśnictwem.
  5. Wymagane są pomarańczowe opaski na nakryciu głowy.
  6. W wypadku dużej ilości myśliwych – polowanie na dwie grupy.
  7. Na polowania z ambon (23.11.2014 r. i 21.12.2014 r.) należy wcześniej tj. na tydzień przed zgłosić swój udział i ambonę.