Plan polowań zbiorowych na sezon 2008/2009

 Lp.  Data  Godz. zbiórki
 Rodzaj polowania
Łowisko
 Miejsce zbiórki
 Rodzaj zwierzyny
Prowadzący polowanie
 1.  26.10.08  900    L-two Żarnowica Sklep Lubiaszów Dzik, jeleń, sarna, daniel, lis  K. Kluzowski
 2.  03.11.08  1200  Hubertowskie  L-two Lubiaszów  Obrazik Lubiaszów  Dzik, jeleń, sarna, daniel, lis  H. Kaźmierski
 3.  16.11.08  900    L-two Żarnowica  Sklep Lubiaszów  Dzik, jeleń, sarna, daniel, lis  St. Baliński
 4.  22.11.08  900    L-two Lubiaszów  Obrazik Lubiaszów  Dzik, jeleń, sarna, daniel, lis H. Kaźmierski
 5.  30.11.08  900  Z ambon  L-two Swolszewice Obrazik Swolszewice  Dzik, jeleń, sarna, daniel, lis R. Gach
 6.  06.12.08  900    L-two Żarnowica Sklep Lubiaszów  Dzik, jeleń, sarna, daniel, lis H. Kaźmierski
 7.  14.12.08  900    L-two Lubiaszów Obrazik Lubiaszów  Dzik, jeleń, sarna, daniel, lis H. Kaźmierski
 8.  20.12.08  900   Z ambon  L-two Żarnowica Sklep Lubiaszów  Dzik, jeleń, sarna, daniel, lis R. Gach
 9.  24.12.08  900  Wigilijne   Sklep Miłoszów Zając, dzik, sarna,  bażant R. Gach
 10.  28.12.08  900    L-two Żarnowica  Sklep Lubiaszów  Dzik, jeleń, sarna, daniel, lis H. Kaźmierski
 11.  04.01.09  900    L-two Swolszewice Obrazik Swolszewice  Dzik, jeleń, sarna, daniel, lis M. Jaskulski
 12.  10.01.09  900    L-two Lubiaszów  Obrazik Lubiaszów  Dzik, jeleń, sarna, daniel, lis  H. Kaźmierski

Niedziele zaznaczono zielonym drukiem

Uwagi:
1.  Prowadzący polowanie zabezpiecza apteczkę lekarską.
2.  Koszty polowania pokrywają myśliwi biorący udział w polowaniu.
3.  Zarząd zastrzega sobie zmianę terminu lub miejsca polowania w razie złych warunków atmosferycznych.
4.  W razie zagrożenia planu odstrzałów mogą być dodatkowe polowania, o których informacja będzie na poprzednim wg  kalendarza,          po  uzgodnieniu z Nadleśnictwem  i  Z.O.  P.Z.Ł.
5.  Wymagane są pomarańczowe opaski na nakryciu głowy.
6.  W wypadku dużej ilości myśliwych – polowanie na dwie grupy.