IX Kniejowe Polowanie Dian w KŁ „Błękitne Źródła” 30.11.2019 r

W sobotę 30 listopada 2019 r , dziewiętnaście Dian zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim przyjęło zaproszenie Zarządu naszego Koła i stawiła się na IX już polowaniu kiejowym Dian. Prowadzącym polowanie był łowczy Jacek.
Polowanie przebiegało jak zawsze w koleżeńskiej atmosferze, przy pięknej jesiennej pogodzie.
Podczas polowania zostały pozyskane 4 dziki i sarna. Królowa pozyskała dwa dziki.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy polowania mogli skosztować pieczonego dzika z kaszą.
Dziękujemy wszystkim Dianom za przyjęcie naszego zaproszenia.
Szczególne podziękowania kierujemy także do wszystkich, którzy pomagali w prowadzeniu polowania, sygnalistom , nagance itd.
Tekst i fot MN