Hubertus 24.11.2018 r

Po uczczeniu obchodów św Huberta w kniei, przyszedł czas na świętowanie w gronie rodziny, zaproszonych gości .

W tym roku uroczystości św. Huberta zostały połączone z 95 leciem naszego Koła oraz jubileuszem 80 urodzin kol Bogdana oraz 70 urodzin kolegów Mariana i Zdzisława.

Tradycyjnie obchody zostały rozpoczęte od uroczystej Mszy św. celebrowanej przez naszego kol. Ks. Marka w kościele w Goleszach.

Następna część uroczystości odbyła się w Tomaszowie Maz. w lokalu „Roland”.

Podczas oficjalnej części pięciu członków naszego Koła otrzymało Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,. Kol Jacek odebrał trofeum za najcenniejsze pozyskane poroże- złotomedalowe parostki kozła.

Uhonorowani zostali koledzy którzy podczas polowania w dniu 03.11.2018r zostali: królem . wice królem i „hodowcą”

100 lat odśpiewaliśmy dostojnym jubilatom.

Podczas uroczystości został zaserwowany upieczony dzik a do tańca przygrywał zespół „Aspiryna”.

Dziękujemy wszystkim za udział w całości naszych uroczystości.

Za naszą obecność przed Mszą św. na cmentarzu przy grobie śp. Andrzeja , sygnalistom, wszystkim za wkład pracy jaki włożyli w przygotowanie uroczystości .

Tekst i fot. M.N