Trofea

O prawidłowej gospodarce łowieckiej świadczą również medalowe trofea łowieckie zdobyte w naszych łowiskach. Myśliwi naszego Koła posiadają ich aż 31 – licząc wieńce jeleni, parostki saren oraz oręż dzików, umieszczonych w katalogach polskich trofeów. W okręgu piotrkowskim stawia nas to na pierwszym miejscu.

        Najwięcej medalowych trofeów posiadają kol. kol.: Reinhold Gach,- 14 szt., Andrzej Jaskulski – 6 szt., Mieczysław Jaskulski (Misiek) – 4 szt., Czesław Budziejewski, Jerzy Gotner, Stanisław Gotner, Ludwik Marks, Bogdan Hanke, Zdzisław Parchimowicz, Włodzimierz Smyk.