Koło Łowieckie nr 39 "Błękitne Źródła"
   


Sztandar

 SZTANDAR
UFUNDOWANY  PRZEZ  CZŁONKÓW
I   SYMPATYKÓW  KOŁA   ŁOWIECKIEGO
„BŁĘKITNE ŹRÓDŁA”
Z  OKAZJI
JUBILEUSZU  80 - LECIA  DZIAŁALNOŚCI  KOŁA

AKTU UROCZYSTEGO  POŚWIĘCENIA  SZTANDARU
PODCZAS  MSZY  ŚW. DOKONAŁ
KAPELAN  LEŚNIKÓW I  MYŚLIWYCH
WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

Ks.  MAREK  IZYDORCZYK

W  KOŚCIELE  św.  JADWIGI  KRÓLOWEJ
SZTANDAR  PRZEKAZAŁ  NA  RĘCE
PREZESA  K. Ł.  „BŁĘKITNE  ŹRÓDŁA”

REINHOLDA  GACHA


PRZEWODNICZĄCY  ZARZĄDU  OKRĘGOWEGO  P. Z. Ł.
W  PIOTRKOWIE  TRYB.

CEZARY  SZADKOWSKI


TOMASZÓW MAZ.  12 LISTOPADA  A. D. 2005

Fundatorzy sztandaru Koła

 • Zarząd Powiatu Tomaszowskiego
 • Piotr Ozga   
 • Zbigniew Skrzek
 • Kazimierz i Zygmunt Błaszkowscy
 • Czesław i Piotr Budziejewscy
 • Leonard Dramiński
 • Reinhold i Witold Gachowie
 • Jan Hajnus
 • Bogdan Hanke
 • ks. Marek Izydorczyk
 • Andrzej i Mieczysław Jaskulscy
 • Paweł Justyna
 • Henryk Kaźmierski
 • Krzysztof Kluzowski
 • Grzegorz  Kot
 • Jerzy Mazerant
 • Marian Mencfel
 • Małgorzata i Stanisław Nurczyńscy
 • Wojciech  Obłuski
 • Zdzisław  Parchimowicz
 • Jan  Pełka
 • Wiesław Pietrzykowski
 • Bogdan Pożycki
 • Włodzimierz i Jacek Smykowie
 • Władysław Ziajka 

Pełnione funkcje w latach

Od założenia Koła w 1923 roku funkcje w zarządzie pełnili:

 

Prezesi

W latach

Ilość lat

Karol Lechowicz

1923-1926

3

Łukasz Grześkiewicz

1926 - 1927

1

Jan Gust

1927 – 1928

1

Władysław Wcisło

1929 - 1931

2

Jakub Jabłoński

1933 – 1939

6

Władysław Niedzielski

1945 – 1982

37

Reinhold Gach

1983 – 2015

32

Marian Mencfel

2015 - nadal

 

 

 

Łowczowie

W latach

Ilość lat

Stanisław Wągrowski

1927 – 1928

1

Ryszard Wudel

1929 – 1935

6

Władysław Parol

1936 – 1939

3

Jan Rybiński

1945 – 1950

5

Józef Kadłubiński

1951 – 1952

1

Ireneusz Gałecki

1953 – 1955

2

Zygmunt Klimkiewicz

1956 – 1960

4

Władysław Szewczyk

1961 – 1962

1

Tadeusz Rabiega

1963 – 1964

1

Celestyn Pankowski

1965 - 1967

2

Tadeusz Rabiega

1967 - 1971

4

Ryszard Piekarski

1971 – 1974

3

Mieczysław Jaskulski

1975 – 1988

13

Andrzej Jaskulski

1989 – 2008

19

Henryk Kaźmierski

2008 - 2015

 7

Jacek Smyk

2015 - nadal

 

 

Podłowczy

W latach

Ilość lat

Tomasz Sąciński

2015 - nadal

 

 

Skarbnicy

W latach

Ilość lat

Jakub Jabłoński

1923 - 1926

3

Wiktor Wielgosiński

1927 – 1928

1

Powiadomski

1929 – 1930

1

Tomke

1931 - 1932

1

Artur Szulc

1933 – 1939

6

Jan Brzeski

1945 – 1952

7

Jan Rybiński

1953 – 1960

7

Zbigniew Menke

1961 – 2005

44

Władysław Ziajka

2005 – 2012

 7

Bożena Bury

2013 – nadal

 

 

 

Sekretarze od 1945 roku

 

Sekretarze

W latach

Ilość lat

Celestyn Pankowski

1945 - 1964

19

Marian Michalski

1965 - 1967

2

Władysław Szewczyk

1968 – 1977

9

Reinhold Gach

1978 – 1983

5

Edward Skawiński

1983 – 1988

5

Marian Mencfel

1989 – 2015

 26

Małgorzata Nurczyńska

2015 - nadal

 
 

Początki koła

Kilka słów o naszym Kole

    Koło Łowieckie „Błękitne Źródła” w Tomaszowie Maz. założone zostało przez grono 13 entuzjastów łowiectwa, mieszkańców tego miasta i jego okolicy – 09 listopada 1923 roku jako „Koło Myśliwskie w Tomaszowie Rawskim”.
W dniu 18. sierpnia 1929 roku odbyło się Walne Zebranie Koła Myśliwskiego, na którym zmieniono Statut Koła i nazwę Koła na „Stowarzyszenie Łowieckie w Tomaszowie Maz.” I tak pozostało do wybuchu II wojny światowej.
    Po wojnie już w sierpniu 1945 r. zebrali się dawni członkowie „Stowarzyszenia”, którzy przeżyli wojnę i założyli „Grodzkie Koło Łowiectwa w Tomaszowie Maz.”.

    Jako ciekawostkę zamieszczamy fotokopię decyzji Wojewody Łódzkiego – jeden z nielicznych pozostałych dokumentów z tamtego okresu, który się uchował.

Nazwa Koła

    Nazwa Koła bierze się od nazwy rezerwatu przyrody, leżącego na obrzeżach miasta Tomaszowa Maz. oraz naszych terenów łowieckich. Dawniej różnie nazywano ten osobliwy i urokliwy rezerwat;  „Modre Wody”,  „Błękitne Źródła” – ostatecznie Koło nasze przyjęło nazwę „Błękitne”, a nie „Niebieskie Źródła”, jak obecnie nazywa się rezerwat przyrody.
    Koło Łowieckie „Błękitne Źródła” jest nie tylko jednym z najstarszych kół w województwie łódzkim, ale również na terenie całego kraju – powstało bowiem już dwa lata po utworzeniu „Centralnego Związku Stowarzyszeń Łowieckich”, dzisiejszego „Polskiego Związku Łowieckiego”
    Koło nasze jest odznaczone „Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej” oraz posiada tytuł „Zasłużonego Koła dla Łowiectwa Województwa Łódzkiego”.

 

 

Odznaczenia

Nasze Koło, jak również wielu naszych myśliwych posiada wysokie odznaczenia łowieckie.
I tak:
Koło Łowieckie „Błękitne Źródła”    
    

 • ZŁOM

 • Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

 • Medal „Zasłużony  dla  Łowiectwa Województwa Łódzkiego”


Koledzy myśliwi
    
Złom

 • Reinhold Gach

 • Andrzej Jaskulski

 • Mieczysław Jaskulski

 • Jerzy Mazerant

        
Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

 • Mieczysław Jaskulski

 • Zbigniew Menke

 • Wiesław Śliwiński

 • Marian Mencfel

 • Mirosław Roniek


Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

 • Czesław Budziejewski

 • Stanisław Gotner

 • ks. Marek Izydorczyk

 • Henryk Kaźmierski

 • Marian Mencfel

 • Mirosław Roniek

 • Krzysztof Kluzowski

 • Stanisław Nurczyński

 • Bogdan Hanke


Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

 • Bogdan Hanke

 • Krzysztof Kluzowski

 • Henryk Nurczyński

 • Stanisław Nurczyński

 • Bogdan Ryczek

 • Władysław Ziajka

 • Stanisław Baliński

 • Paweł Justyna

 • Witold Gach

 • Zbigniew Kococik

 • Małgorzata Nurczyńska

 • Rafał Zarzeczny

 • ks. Marek Izydorczyk

 • Wiesław Pietrzykowski

 • Feliks Iwanik

 • Zbigniew Wojtaszczyk

 • Zygmunt Błaszkowski

 • Bożena Bury

 • Szymon Fronk

 • Wojciech Obłuski

 • Jan Pełka

 • Zdzisław Parchimowicz

 • Jacek Smyk

 • Tomasz Sąciński

 

Medal św. Huberta

 • ks. kan Marek Izydorczyk

 

Odznaczenie „Za Długoletnią Przynależność do Polskiego Związku  Łowieckiego” I stopnia

 • Reinhold Gach

 • Zbigniew Menke

 • Czesław Budziejewski

 • Mirosław Roniek

Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Województwa Łódzkiego”

 • ks. Marek Izydorczyk

 • Zbigniew Menke

   

Złoty Medal "Za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego"

 • ks. Marek Izydorczyk

   

Srebrny Medal Za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego"

 • ks. Marek Izydorczyk

 • Jerzy Mazerant


Medal Za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Sieradzkiej"

 • ks. Marek Izydorczyk 

Medal "Zasłużony Myśliwy Piotrkowskiego Okręgu Łowieckiego" 

 • Stanisław Nurczyński

 • Mieczysław Jaskulski

 • Zdzisław Parchimowicz

 • pośmiertnie Władysław Ziajka

Działalność koła

    Koło stara się prowadzić właściwą gospodarkę łowiecką, przystosowaną do aktualnych warunków i zaleceń wynikających z teorii i praktyki nowoczesnego łowiectwa. Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z samorządami, parafiami, administracją państwową, policją, lasami państwowymi i szkołami leżącymi na terenie. naszych obwodów. Ich przedstawiciele zapraszani są i uczestniczą w imprezach organizowanych  przez  Koło,  np. corocznych  Hubertusach,  Benefisach   myśliwych  oraz innych uroczystościach myśliwskich.
    W Szkołach Podstawowych w Goleszach Dużych, Wiadernie oraz  nr 12 w Tomaszowie Maz., wyznaczeni przez Koło opiekunowie, myśliwi kol. kol. Krzysztof Kluzowski, Zbigniew Wojtaszczyk i Witold Gach współpracują z gronem pedagogicznym w organizowaniu akcji propagujących ochronę przyrody i tradycje łowieckie. Szkoły te biorą udział w akcji Polskiego Związku Łowieckiego „Ożywić pola”, która trwa już od kilku lat. Dla tych szkół Koło prenumeruje miesięcznik o tematyce łowieckiej,  „Łowiec Polski”. Staramy się podtrzymywać ogólnie znane tradycje łowieckie. Przykładem takiego działania może być ufundowanie sztandaru Koła na nasze 80 – lecie w 2005r. Należy wspomnieć, że sztandar nasz wziął udział po raz pierwszy w obchodach Hubertusa Spalskiego w dniu 22. 10. 2005 roku.
    Utrzymujemy właściwą atmosferę wśród naszych członków. Myśliwych nieetycznych staramy się wyeliminować z naszej społeczności. Bierzemy corocznie udział w zawodach strzeleckich, chociaż do tej pory „mistrzów” się nie dorobiliśmy. Powoli przybywa w Kole ułożonych psów myśliwskich. Marny stan zwierzyny drobnej rekompensuje nam gruby zwierz.
    Ze względu na sąsiedztwo Zalewu Sulejowskiego i podmiejskich terenów Tomaszowa Maz. Poważnym problemem staje się dla nas wyłączanie z użytkowania łowieckiego coraz więcej terenów poprzez ich wygradzanie pod sady, fermy hodowlane, obiekty rekreacji zbiorowej i indywidualnej. Takie miejscowości jak Nagórzyce, Swolszewice, Bronisławów, Lubiaszów, Barkowice Mokre stały się modnymi miejscowościami letniskowymi, gdzie lawinowo rozwija się budownictwo rekreacyjne, przybywa ludzi „penetrujących” las - do czego oczywiście mają prawo - ale zwierzynie to nie sprzyja.
    O uznaniu naszych wysiłków świadczy dobra ocena władz zwierzchnich, jak chociażby to, że Koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej i posiada tytuł „Zasłużonego Koła dla Łowiectwa Województwa Łódzkiego.To top of the page wróć na górę To top of the page


Zaloguj się

Złom

Zasłużony Dla Łowiectwa Województwa Łódzkiego

Alternative flash content

Requirements

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

Alternative flash content

Requirements

Gościmy

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Liczba wizyt43598


Copyright by www.drezner.pl