Koło Łowieckie nr 39 "Błękitne Źródła"
   


Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

   W dniu 23.04.2010 r. w Bronisławowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Koła Łowieckiego nr 39 „Błękitne Źródła” w Tomaszowie Maz. Koło  liczy 42 członków. W zebraniu uczestniczyło 35 członków (frekwencja 83%).

Zebranie otworzył prezes Koła, kol. Reinhold Gach. Zebrani jednogłośnie wybrali przewodni-czącym zebrania – kol. Henryka Kaźmierskiego, a sekretarzem – kol. Małgorzatę Nurczyńską.

W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: kol. kol.

  1. Witold Gach,
  2. Wojciech Obłuski
  3. Rafał Zarzeczny.


Po złożeniu przez prezesa, łowczego i skarbnika stosownych sprawozdań za okres kadencji 2005 – 2010, zebrani w głosowaniach jawnych udzielili im absolutorium. W podobny sposób przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Powołano  Komisję Skrutacyjną w składzie:

Zbigniew Kococik  przewodniczący
Andrzej Głoskowski  członek
Bogdan Pożycki  członek
Zbigniew Wojtaszek  członek


Po krótkiej dyskusji dotyczącej wyboru Zarządu zgłoszono następujących kandydatów, którzy w głosowaniu tajnym, przy 34 głosach ważnych uzyskali następującą ilość głosów:
na prezesa:   

Piotr Budziejewski  8 za, 26 przeciw
Reinhold Gach  26 za,   8 przeciw


na łowczego:   

Leonard Dramiński     7 za, 27 przeciw
Henryk Kaźmierski  28 za,   6 przeciw


na skarbnika:   

Władysław Ziajka  33 za,   1 przeciw


na sekretarza:   

 Marian Mencfe  34 za,   0 przeciw

   
Do Zarządu na kadencję 2010 – 2015 zostali wybrani:

 prezes       Reinhold Gach
 łowczy        Henryk Kaźmierski
 skarbnik    Władysław Ziajka
 sekretarz   Marian Mencfel


Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono 5 kandydatów, którzy w głosowaniu tajnym, przy 34 gło-sach ważnych uzyskali następującą ilość głosów:

Piotr Budziejewski    5 za, 29 przeciw
 Paweł Justyna  28 za,   6 przeciw
 Krzysztof Kluzowski  29 za,   5 przeciw
 Wiesław Pitrzykowski  25 za,   9 przeciw
 Zbigniew Wojtaszczyk  8 za, 26 przeciwDo Komisji Rewizyjnej na kadencję 2010 – 2015 zostali wybrani:

Krzysztof Kluzowski przewodniczący
Paweł Justyna członek
Wiesław Pitrzykowski członekZgłoszono 4 kandydatów, na 2 mandaty na Okręgowy Zjazd P.Z.Ł. w Piotrkowie Tryb. W głosowaniu tajnym, przy 33 głosach ważnych, każdy z  kandydatów otrzymał:

Piotr Budziejewski  6 za, 27 przeciw
Henryk Kaźmierski  26 za,   7 przeciw
Rafał Zarzeczny  12 za, 21 przeciw
Władysław Ziajka  21 za, 12 przeciw


Delegatami na Okręgowy Zjazd P.Z.Ł. zostali wybrani:

  1. Henryk Kaźmierski
  2. Władysław Ziajka


Głosowanie w sprawie odwołań od odmownych decyzji Zarządu, dotyczących przyjęcia my-śliwych do Koła. W głosowaniu tajnym głosowało 33 członków Koła. Poszczególni myśliwi uzyskali:

Adam Jakubiec   10 za
Roman Karazim  8 za
Stanisław Nowakowski   3 za


Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej ilości głosów.

Zobacz zdjęcia w galerii lub kliknij tutaj
To top of the page wróć na górę To top of the page


Zaloguj się

Złom

Zasłużony Dla Łowiectwa Województwa Łódzkiego

Alternative flash content

Requirements

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

Alternative flash content

Requirements

Gościmy

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Liczba wizyt43781


Copyright by www.drezner.pl