Koło Łowieckie nr 39 "Błękitne Źródła"
   


Komunikat 01/2009

Zarząd Koła Łowieckiego Nr39 „Błękitne  Źródła” w Tomaszowie Maz. zaprasza wszystkich  członków  naszego Koła na Walne Zgromadzenie – sprawozdawcze  za  sezon  2008/2009, które odbędzie się  dnia 16.05.2009 r. o godz.16 00   w  Bronisławowie, w  barze „U Łysego”.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu  Koła za rok ubiegły (w tym prezesa, łowczego i skarbnika).
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  z  kontroli działalności  Koła za rok ubiegły, oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2008 oraz zatwierdzenie  sprawozdania  z  wykonania budżetu za rok ubiegły 2008.
 11. Podjęcie uchwały  w sprawie absolutorium  dla  poszczególnych członków Zarządu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła  na rok następny.
 13. Przedstawienie przez Komisje Uchwał i Wniosków  projektów uchwał.
 14. Głosowanie w sprawie uchwał.
 15. Rozpatrzenie odwołań  od odmownej decyzji  Zarządu o przyjęciu do Koła:
 • Romana Karazima
 • Stanisława Nowakowskiego 
 • Tomasza Sącińskiego
 • Włodzimierza Wojtaszka

   16. Sprawy  różne – wolne wnioski.
   17. Zarząd  Koła  przypomina  Kolegom  o rozliczeniu  zobowiązań  finansowych  względem Koła.
   18. Dnia 23.05.2009 r. o godz.14 00  odbędzie się  trening strzelecki  dla  myśliwych  naszego  Koła  na strzelnicy  myśliwskiej  w Piotrkowie  Tryb. – udział obowiązkowy.
   19. W związku ze znacznym spadkiem cen skupu tusz  zwierzyny  grubej – Zarząd proponuje  przyjąć  przedsięwzięcie  oszczędnościowe, np. dyżury  nocne  w celu  zmniejszenia szkód, itp.

   20. Przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kandydatów – członków naszego Koła do odznaczeń łowieckich.
   21. Zarząd  Koła  zachęca  Kolegów  do odstrzału dzików.

                                                                                                                              Darz BórTo top of the page wróć na górę To top of the page


Zaloguj się

Złom

Zasłużony Dla Łowiectwa Województwa Łódzkiego

Alternative flash content

Requirements

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

Alternative flash content

Requirements

Gościmy

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Liczba wizyt43782


Copyright by www.drezner.pl