Koło Łowieckie nr 39 "Błękitne Źródła"
   


Komunikat 02/2008

K O M U N I K A T   Nr 2/08


1.        Zarząd Koła. uchwalił, że funkcję łowczego po zmarłym łowczym kol. Andrzeju Jaskulskim pełnił będzie podłowczy, kol. Henryk Kaźmierski do najbliższych wyborów tj. na okres dwóch lat.

2.        Koledzy chętni podkarmiać  zwierzynę pod swoją amboną mogą zgłosić się do kol. podłowczego po przydział kukurydzy– odbiór do końca września w Kaleniu, firma „Solidus” – za pokwitowaniem.
3.        Książka pobytu myśliwych w łowisku na obwód nr 35 dostępna będzie     u  kol.  H.  Kaźmierskiego zam. Mokre ul. Głowna 46 tel. kontaktowy 044 616 28 33  tel. kom. 501 153 683,  -  ewentualnie tel. kom jego żony 509 837 303.
4.        Kol. kol. Jacek Smyk, Witold Gach, Piotr Budziejewski oraz Władysław Ziajka odbędą dwa treningi strzeleckie, które pozwolą wyłonić najlepszych trzech kolegów, a oni wezmą udział w Zawodach Strzeleckich jako reprezentacja naszego Koła.
5.        Zarząd planuje zorganizować dwa polowania zbiorowe z ambon. W tym celu należy zbudować 8 ambon (przewoźnych) – 4 na obwód 25 oraz 4 na obwód 35. Do zbudowania ambon Zarząd zabezpieczy materiały, natomiast wykonanie jako praca społeczna przez myśliwych. Bliższych informacji na obwodzie 25 udzieli kol. prezes, a na obwodzie 35 kol. łowczy.
    Chętni koledzy zgłoszą się do kol. prezesa z propozycją organizowania grup obwód 25, a do kol. łowczego na obwód 35.
6        Dla przypomnienia zasad wykonywania polowań indywidualnych, Zarząd postanowił zamieścić zasady w komunikacie, uchwalone w czasie Walnego Zgromadzenia w roku 2002.

Zasady wydawania
„Zezwoleń na odstrzał indywidualny”

(przypomnienie Uchwał Walnego Zebrania z 2002 r.)

1.         Zezwolenie na odstrzał indywidualny wydaje w imieniu Zarządu Koła łowczy,  kierując się następującymi zasadami:
a)  otrzymanie zezwolenia jest wyróżnieniem dla myśliwego za przestrze-ganie prawa łowieckiego, statutu, uchwał w Kole i organów P.Z.Ł.,   a także dobrych obyczajów, zasad etyki i tradycji łowieckich
b)  łowczy sprawdza, czy myśliwy nie zalega z opłaceniem składek i innych zobowiązań na rzecz Koła
c)  łowczy sprawdza, czy myśliwy ma aktualne zaświadczeni o przystrzelaniu broni ( z poprzedniego roku ważne do sierpnia)
d)  sprawdza ważność pozwolenia na broń i legitymacji P.Z.Ł. (ważna do marca)
e)  zezwolenie wystawia na 3 miesiące z możliwością przedłużenia, po sprawdzeniu poprzednio wymienionych zasad.
2.  Zezwolenia łowczy wydaje wszystkim chętnym, za wyjątkiem odstrzałów na byki jeleni  i danieli w III kl. wieku, na które myśliwy składa podanie do Zarządu Koła.
    Z chwilą wykonania planu odstrzałów, niewykorzystane zezwolenia stają się nieważne.
3.  Zezwolenia wydaje się w I lub II klasie wieku na przemian, w zależności od faktycznie wykonanego odstrzału.
4.  Myśliwemu nie będącemu członkiem Koła, łowczy może wystawić tylko odstrzał na dzika.

DARZ  BÓR


To top of the page wróć na górę To top of the page


Zaloguj się

Złom

Zasłużony Dla Łowiectwa Województwa Łódzkiego

Alternative flash content

Requirements

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

Alternative flash content

Requirements

Gościmy

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Liczba wizyt43624


Copyright by www.drezner.pl